DinteATTT - Block_DinteAttt_PageBreadcrumb

 DinteATTT - Block_DinteAttt_Article_Toolbar

Thông báo:Rà soát xử lý lỗ hổng bảo mật đối với các sản phẩm Microsoft theo công văn cảnh báo 554/CATTT-NCSC

 

Dựa trên cảnh bảo trong công văn số 554/CATTT-NCSC “V/v Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2023” của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin truyền thông ngày 17 tháng 4 năm 2023.

 

Thông tin cụ thể về các lỗ hổng bảo mật cao và nghiêm trọng như sau:

 

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-28252 trong Windows Common Log File System Driver cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-21554 trong Microsoft Message Queuing cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- 03 lỗ hổng bảo mật CVE-2023-23384, CVE-2023-23375, CVE-2023-28304 trong Microsoft SQL Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2013-3900 xác thực chữ ký WinVerifyTrust cho phép đối tượng tấn công có thể thêm nội dung vào phần chữ ký mã xác thực trong tệp thực thi đã ký mà không làm mất hiệu lực chữ ký. Gần đây, lỗ hổng này đã được sử dụng trong các cuộc tấn công chuỗi cung ứng vào phần mềm của hãng 3CX. Microsoft đã đưa ra bản vá về việc kiểm tra tính xác thực của chữ ký dưới dạng tùy chọn bật hoặc tắt, nếu không được cấu hình sẽ mặc định là tắt. Trong bản cập nhật này Microsoft đã bổ sung thêm các phiên bản hệ điều hành bị ảnh hưởng. Để nâng cao bảo mật an toàn thông tin cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành Windows người dùng có thể xem xét việc bật tùy chọn kiểm tra này.

- 02 lỗ hổng bảo mật CVE-2023-28287, CVE-2023-28295 trong Microsoft Publisher cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- 02 lỗ hổng bảo mật CVE-2023-28309, CVE-2023-28314 trong Microsoft Dynamics 365 cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công XSS.

 

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường đã thông báo về thông tin các lỗ hổng và khuyến nghị áp dụng các biện pháp sau đối với các hệ thống thông tin và người sử dụng:

 

- Kiểm tra, rà soát và xác định máy chủ, máy trạm sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá bảo mật cho các máy bị ảnh hưởng thông qua cập nhật bản vá mới nhất cho hệ điều hành Windows.

- Duy trì việc giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng.

 

 

 DinteATTT - Block_DinteAttt_TinTuc_LienQuan

 DinteATTT - Block_DinteAttt_Right