DinteATTT - Block_DinteAttt_PageBreadcrumb

 DinteATTT - Block_DinteAttt_Article_Toolbar

Thông báo: rà soát xử lý lỗ hổng bảo mật đối với các sản phẩm Microsoft theo công văn cảnh báo 729/CATTT-NCSC

 

Dựa trên cảnh bảo trong công văn số 729/CATTT-NCSC “V/v Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2023” của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin truyền thông ngày 15 tháng 5 năm 2023.

 

Thông tin cụ thể về các lỗ hổng bảo mật cao và nghiêm trọng như sau:

 

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-24955 trong Microsoft SharePoint Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Trong tháng 01 vừa qua, đã có hai lỗ hổng bảo mật được công bố với mã là CVE-2023-21744, CVE-2023-21742 liên quan đến Microsoft SharePoint Server, những lỗ hổng này cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa, đã được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) cảnh báo trong văn bản số 50/CATTT-NCSC về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2023 phát hành ngày 11/01/2023. Qua đó cho thấy, Microsoft SharePoint Server đã và đang là mục tiêu nhắm đến của nhiều đối tượng tấn công mạng nhằm thực hiện các hành động trái phép. Chính vì vậy, các cơ quan, tổ chức cần đặc biệt quan tâm và có phương án khắc phục, xử lý kịp thời nếu bị ảnh hưởng.

- 02 lỗ hổng bảo mật CVE-2023-29336, CVE-2023-24902 trong Win32k cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-29325 trong Windows OLE cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. Lỗ hổng này đã được công bố rộng rãi trên Internet.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-24941 trong Windows Network File System cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-24932 trong Secure Boot cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật (Bypass). Lỗ hổng này đã được công bố rộng rãi trên Internet.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-29344 trong Microsoft Office cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-24953 trong Microsoft Excel cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

 

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường đã thông báo về thông tin các lỗ hổng và khuyến nghị áp dụng các biện pháp sau đối với các hệ thống thông tin và người sử dụng:

 

- Kiểm tra, rà soát và xác định máy chủ, máy trạm sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá bảo mật cho các máy bị ảnh hưởng thông qua cập nhật bản vá mới nhất cho hệ điều hành Windows.

- Duy trì việc giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng.

 

 

 DinteATTT - Block_DinteAttt_TinTuc_LienQuan

 DinteATTT - Block_DinteAttt_Right