DinteATTT - Block_DinteAttt_PageBreadcrumb

 DinteATTT - Block_DinteAttt_Article_Toolbar

Thông báo: rà soát xử lý lỗ hổng bảo mật đối với các sản phẩm Microsoft theo công văn cảnh báo 1261/CATTT-NCSC

 

Dựa trên cảnh bảo trong công văn số 1261/CATTT-NCSC “V/v Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 7/2023” của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin truyền thông ngày 17 tháng 7 năm 2023.

 

Thông tin cụ thể về các lỗ hổng bảo mật cao và nghiêm trọng như sau:

 

- 02 lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-33160, CVE-2023-33134 trong Microsoft SharePoint Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

 Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin, đã phát hành các văn bản cảnh báo diện rộng về những lỗ hổng ảnh hưởng đến Microsoft SharePoint Server. Điều này cho thấy Microsoft SharePoint Server vẫn luôn là mục tiêu hàng đầu được các đối tượng tấn công có chủ đích nhắm đến. Vì vậy, để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống của các cơ quan, tổ chức, Cục An toàn thông tin đề nghị các đơn vị rà soát lỗ hổng liên quan đến Microsoft SharePoint Server để phát hiện và có phương án xử lý kịp thời, đồng thời tăng cường giám sát nhằm giảm thiểu nguy cơ bị tấn công thông qua các lỗ hổng này.

- Lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-36884 trong Office và Windows cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa khi người dùng mở tệp tài liệu của Microsoft Office do đối tượng tấn công tạo ra. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-35311 trong Microsoft Outlook cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật (Bypass). Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-36874 trong Windows Error Reporting Service cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-32046 trong Windows MSHTML cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-32049 trong Windows SmartScreen cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật (Bypass). Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- 02 lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-32057, CVE-2023-35309 trong Microsoft Message Queuing cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

 

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường đã thông báo về thông tin các lỗ hổng và khuyến nghị áp dụng các biện pháp sau đối với các hệ thống thông tin và người sử dụng:

 

- Kiểm tra, rà soát và xác định máy chủ, máy trạm sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá bảo mật cho các máy bị ảnh hưởng thông qua cập nhật bản vá mới nhất cho hệ điều hành Windows.

- Duy trì việc giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng.

 

 

 DinteATTT - Block_DinteAttt_TinTuc_LienQuan

 DinteATTT - Block_DinteAttt_Right