DinteATTT - Block_DinteAttt_PageBreadcrumb

 DinteATTT - Block_DinteAttt_Article_Toolbar

Thông báo: rà soát xử lý lỗ hổng bảo mật đối với các sản phẩm Microsoft theo công văn cảnh báo 1024/CATTT-NCSC

 

Dựa trên cảnh bảo trong công văn số 1024/CATTT-NCSC “V/v Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2023” của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin truyền thông ngày 21 tháng 6 năm 2023.

 

Thông tin cụ thể về các lỗ hổng bảo mật cao và nghiêm trọng như sau:

 

- 02 lỗ hổng bảo mật CVE-2023-32031, CVE-2023-28310 trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- 02 lỗ hổng bảo mật CVE-2023-29357, CVE-2023-33142 trong Microsoft SharePoint Server cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.

- Trong thời gian vừa qua, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin đã cảnh báo rộng rãi về các lỗ hổng ảnh hưởng đến Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server tại văn bản số 158/CATTT-NCSC phát hành ngày 15/2/2023 và văn bản số 729/CATTT-NCSC phát hành ngày 15/05/2023. Qua đó cho thấy, Microsoft Exchange Server và Microsoft SharePoint Server vẫn luôn là mục tiêu hàng đầu được các nhóm tấn công có chủ đích (APT) nhắm đến, các đối tượng tấn công khai thác triệt để nhằm thực hiện những hành động trái phép. Chính vì vậy, các cơ quan, tổ chức cần đặc biệt quan tâm cũng như có phương án khắc phục, xử lý kịp thời nếu bị ảnh hưởng và thực hiện tăng cường giám sát nhằm giảm thiểu nguy cơ bị tấn công thông qua các lỗ hổng này.

- 03 lỗ hổng bảo mật CVE-2023-29363, CVE-2023-32014, CVE-2023-32015 trong Windows Pragmatic General Multicast (PGM) cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-3079 liên quan đến lỗi Type confusion trong JavaScript V8 cho phép đối tượng tấn công có thể thực thi các đoạn mã với quyền của người dùng cục bộ . Lỗ hổng này đang được khai thác trong thực tế.

- 03 lỗ hổng bảo mật CVE-2023-32029, CVE-2023-33133, CVE-2023-33137 trong Microsoft Excel cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-33146 trong Microsoft Office cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

 

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường đã thông báo về thông tin các lỗ hổng và khuyến nghị áp dụng các biện pháp sau đối với các hệ thống thông tin và người sử dụng:

 

- Kiểm tra, rà soát và xác định máy chủ, máy trạm sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá bảo mật cho các máy bị ảnh hưởng thông qua cập nhật bản vá mới nhất cho hệ điều hành Windows.

- Duy trì việc giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng.

 

 

 DinteATTT - Block_DinteAttt_TinTuc_LienQuan

 DinteATTT - Block_DinteAttt_Right