DinteATTT - Block_DinteAttt_PageBreadcrumb

 DinteATTT - Block_DinteAttt_Article_Toolbar

3 kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân

 

Trước tình trạng lừa đảo thường xuyên diễn ra trên không gian mạng, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã đưa ra 3 kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

Đó là: Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, sử dụng mật khẩu an toàn và chủ động nâng cao kiến thức bảo mật.

 

Bộ Thông tin và Truyền thông

 DinteATTT - Block_DinteAttt_TinTuc_LienQuan

 DinteATTT - Block_DinteAttt_Right